Stwórz konto za darmo!

Regulamin

Zasady ogólne

 1. Serialuje.pl jest serwisem internetem umożliwiającym swoim użytkownikom kontakt z innymi użytkownikami serwisu oraz możliwość przeglądania i współredagowania materiałów umieszczonych w Serwisie.
 2. Dostęp do serwisu Serialuje.pl za pośrednictwem sieci Internet jest bezpłatny.
 3. Użytkownik po dokonanej rejestracji otrzymuje pełen dostęp do Serwisu.
 4. Nazwa użytkownika (login) podana podczas rejestracji nie może naruszać prawa, obyczajów, godności osób trzecich. Nie może także zawierać treści reklamowych, a w szczególności adresów stron internetowych. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania profili, w których jest użyta nazwa użytkownika łamie zapisy niniejszego regulaminu
 5. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności tekstów, zdjęć, trailerów.
 6. Użytkownik rejestrując się w serwisie Serialuje.pl oświadcza, iż zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych oraz informacji związanych z funkcjonowaniem serwisu Serialuje.pl drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2009.201.1540). Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji.
 7. Dane rejestracyjne nie stanowią danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownik ma prawo do wglądu , poprawienia i usunięcia danych.

Dodawanie materiałów, komentarzy, forum

 1. Dodawanie, publikowanie wszelkich materiałów, których zawartość jest niezgodna z polskim prawem, a w szczególności zwierających treści o charakterze pornograficznym, gloryfikujących przemoc, propagujących ideologię faszystowską lub komunistyczną, nawołujących do przemocy na tle etnicznym, religijnym lub rasowym jest zabronione.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za stworzone opisy, opublikowane komentarze oraz treści postów na forum.
 3. Umieszczanie w komentarzach, postach na forum treści reklamowych lub posiadających znamiona spamu jest zabronione. Komentarze oraz posty zawierające takie treści będą natychmiast usuwane.
 4. Wszystkie materiały, które łamią zapisy powyższych punktów regulaminu będą usuwanie bez powiadomienia użytkownika.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadnienia przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez e-mail lub poprzez publikacje tekstu regulaminu na Portalu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.